SmoothGrab

Dina balar hanteras på bästa möjliga sätt


Plastade balar är känsliga mot yttre påverkan. För att minimera risken för skador på plasten som skulle kunna leda till defekter på balarna har vi utvecklat SmoothGrab.

I de uppdrag vi har som innefattar lastning av plastade balar är det avgörande att kunna utföra arbetet utan onödiga skador på balarna. När skador minimeras slipper man bland annat den oönskade lukten som uppstår när plasten kring en bal av avfall spricker.

Ni ska kunna lita på att vi sköter uppdraget exemplariskt – och för att kunna göra det tog vi fram SmoothGrab. 

Så fungerar SmoothGrab

​​​​​​​
SmoothGrab innehar en unik teknik med rullhjul som gör att gripen kan röra sig mellan balarna utan att skada dem. Plattformen är anpassad för att på ett säkert och enkelt sätt flytta gripen med hjälp av pallgafflar med till exempel truck eller hjullastare. När gripen inte används parkeras den i plattformen vilket underlättar underhåll och möjligheten att snabb-koppla. I ett lyft kan du hantera antingen två, fyra eller åtta fyrkantsbalar. 

Vid lossning av balar låser man rullsidan i ett lodrätt fixerat läge. På det sättet kommer gripklon enkelt att rulla ned mellan balarna utan att skada dem medan den andra sidan klämmer åt balarna.
 Vid lastning av balar låser man icke rullande sida i ett lodrätt fixerat läge. För att maximera lastvolymen och komprimeringen av balarna är gripklon kilformad med endast en tjocklek på 60 millimeter på det tjockaste stället.

Läs mer om...

Pålgård & Söner Kran AB

​​​​​​​Pålgårds Åkeri AB

Maskinpark