Pålgård & Söner Kran AB

Anrikt familjeföretag med lång erfarenhet 


Vi utför lastnings- och lossningsarbeten i hamnar och terminaler. På värmeverk sköter vi bränslehanteringen och rundvirkeshanteringen på sågverk.
Vår långa erfarenhet gör oss flexibla och anpassar utbudet från våra befintliga och nya kunders önskemål.
Idag bedriver vi den här typen av verksamhet på ett 20-tal platser i Sverige och Baltikum.

Vår personal är erfaren och de flesta har varit inom branschen länge. Nya medarbetare som kommer in i Pålgårdsgruppen utbildas för att få de bästa förutsättningarna att utföra uppdrag på ett sätt som matchar vår standard. Vi anpassar oss så att det alltid är rätt person på rätt arbete.

Jobba säkert eller inte alls!


Vi tycker det är viktigt att ha ett medvetet säkerhetstänk. För oss är det av högsta prioritet och vi arbetar kontinuerligt med att allt arbete vi utför ska ha en hög säkerhet.
​​​​​​

Hamnar och terminaler

​​​​​​​
Fartyg och tåg som behöver lossning och lastning är vårt största område när det gäller uppdrag i hamnområden och rundvirkesterminaler. Vid flertalet av dessa hamnar sköter vi helheten från att godset i fartyget tills det hamnar på rätt ställe i terminalen.

Värmeverk

​​​​​​​
Vi har erfarenhet från värmeverk där vi sköter yttre bränslehantering. Vi jobbar med bränslemix som anpassas efter kundens önskemål.

Sågverk


​​​​​​​Här jobbar vi med hela kedjan från att timmerstockarna ligger på lastbil, passerar mätning, sortering, upplag och till slut hamnar på sågbordet.

Läs mer om...

Pålgårds Åkeri AB

SmoothGrab

Maskinpark