Maskinpark

Vår maskinpark har ett brett utbud 

​​​​​​​
Vi har den utrustning för att utföra de uppdrag ni är i behov av från oss. Vi har en bred fordonsflotta med över 100 tunga maskiner som gör att vi är flexibla och har möjlighet att anpassa utbudet efter vilket arbete vi ställs inför. Vi har omkring 25 lastbilar som utför olika transporter.
​​​​​​​
Vi hyr även ut tunga maskiner. Kontakta oss så berättar vi mer.

Materialhanteringsmaskiner

Vi använder vikarmskranar vid lossning och lastning av fartyg, tåg och lastbilar i hamnar och terminaler. Vi erbjuder varianter av redskap som anpassas efter materialet som ska hanteras, allt från vanliga gripar till specialbyggda redskap som Smoothgrab.

Vi har cirka 30 st materialhanteringsmaskiner i olika storlekar från 25 ton till 110 ton.

Hjullastare

Används mest på sågverk och värmeverk. På sågverken sköter vi rundvirkeshanteringen och hantering av bränslen. På värmeverken river vi avfallsbalar och förser värmepannorna med bränsle som består av bark, flis och avfall. På de flesta arbetsplatserna sköter vi städning och plogning. Redskapen som används är mestadels skopor och klämaggregat m.m. 

Vi har sammanlagt 40 st hjullastare i storlekarna 3 ton till 35 ton.

Truckar

Vi har truckar för cointainer-/timmerhantering och gaffeltruckar.
​​​​

Traktorer/terminaldragare

Vi använder terminaldragare för internkörning av bland annat timmer, flis, massaved, bark, torv, avfall, pellets, spannmål, vägsalt och skrot.  
Vi har även uppdrag där vi använder jordbrukstraktorer.

Lastbilar

Vi har både timmerbilar, lastväxlare och kranbilar.