Områden

Pålgård & Söner Kran AB

​​​​​​​

​​​​​​​Vi har utfört lastnings- och lossningsarbeten med mobila hamnkranar sedan 70-talet. Vi konstruerar och tillverkar specialtransporter.

Pålgårds Åkeri AB​​​​​​​​​​​​​​Vi erbjuder transporter inom skogs- och massaindustrin, återvinning samt bränsle såsom avfall och flis. Vi utför även andra typer av transporter med bl.a kranbil.

SmoothGrabPlastade balar är känsliga mot yttre påverkan. För att minimera skador på plasten som skulle kunna leda till defekter på balarna har vi utvecklat SmoothGrab.