GDPR


​​​​​​​

GDPR


Våra anställda och kunders förtroende är viktig för oss, vi behandlar samtliga personuppgifter enligt GDPR och våra interna riktlinjer.

Allmänt om GDPR
Från den 25/5-2018 gäller den nya Dataskyddsförordningen (GDPR). GDPR ersätter den befintliga Personuppgiftslagen (PUL) och gäller för alla EU-länder.
JM Pålgård arbetar för att säkerställa att din integritet skyddas. Vi har en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska behandlas och skyddas. Denna integritets-policy gäller JP Pålgårds kunder och anställda.
Policyn hittar du i våran Verksamhetspolicy och uppförandekod.

Vem är personuppgiftsansvarig och hur lagrar vi personuppgifter?
JM Pålgård har ett övergripande personuppgiftsansvar. Vi ansvarar och bestämmer ändamålen för hantering, inhämtning och användning av de personuppgifter som ni lämnar till oss.
Det är viktigt att skilja på vanliga och känsliga personuppgifter. Känsliga uppgifter är t.ex. etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt person uppgifter som berör hälsa eller sexuella preferenser.
JM Pålgård kommer aldrig att ta in och samla data om känsliga uppgifter, dock så finns det undantag och dessa uppgifter kommer endast oss tillhanda med laglig grund.

Vad sker vid en personuppgiftsincident?
Om JM Pålgård får ett dataintrång eller om en oavsiktlig förlust av personuppgifter, kommer den personuppgiftsansvarige dokumentera incidenten och anmäla den till Datainspektionen och drabbade personer inom 72 timmar.n ny text

Kamerasystem
​​​​​​​

Larm med kameraövervakning finns på arbetsplatsen i Edsbro, för att minska risker för inbrott och stöld. Kamerorna ute på gården är aktiva dygnet runt, men spelar bara in vid rörelse. Dessa inspelningar sparas i kamerasystemet i 3 veckor innan filmerna automatiskt raderas.

Läs mer

Om oss

Här finns vi

Jobba hos oss