Hamn- & terminal­hantering

Anrikt familjeföretag med lång erfarenhet 


På Pålgård & Söner Kran AB har vi utfört lastnings- och lossningsarbeten med mobila hamnkranar sedan 70-talet. Idag bedriver vi den här typen av verksamhet på ett 20-tal platser i Sverige och Baltikum. Ett normalår hanterar vi cirka 2 000 fartyg.

Vår personal är erfaren och de flesta har varit inom branschen länge. Nya medarbetare som kommer in i Pålgårdsgruppen utbildas för att få de bästa förutsättningarna att utföra uppdrag på ett sätt som matchar vår standard. Vi anpassar oss så att det alltid är rätt person på rätt arbete.

Säkerhet kring arbetet för både er och vår skull


Vi tycker det är viktigt att ha ett medvetet säkerhetstänk. För oss är det av högsta prioritet och vi arbetar kontinuerligt med att allt arbete vi utför ska ha en hög säkerhet.
​​​​​​

Hamnar

​​​​​​​
Fartyg som behöver lossning och lastning är vårt största område när det gäller uppdrag i hamnområden. Vid flertalet av dessa hamnar sköter vi helheten från att godset i fartyget tills det hamnar på rätt ställe i terminalen.

Värmeverk

​​​​​​​
Vi har erfarenhet från värmeverk där vi sköter yttre bränslehantering. Vi jobbar med bränslemix som anpassas efter kundens önskemål.

Sågverk


​​​​​​​Här jobbar vi med hela kedjan från att timmerstockarna ligger på lastbil, passerar mätning, sortering, upplag och till slut hamnar på sågbordet.

Läs mer om...

Transport

SmoothGrab

Maskinpark