Verksamhetspolicy

JM Pålgård AB verkar aktivt för fortsatt utveckling av verksamheten.
 
Vår ambition är att varje medarbetare ska känna ansvar och verka för ett gott kvalitet-miljö- och arbetsmiljöarbete samt att aktivt medverka för att nå uppsatta mål.
 
Vi följer gällande lagstiftning och förordningar. Ledningssystemet hjälper oss att bättre överblicka verksamheten och därmed förebygga problem, avvikelser och olyckor, samtidigt som det bidrar till ständiga förbättringar.
 
 
 * * * * * * * * * * * *
 
Kvalitet
Vi ska behålla den höga kundnöjdheten och leverera tjänster som lever upp till kundens krav och förväntningar. Om vi ser förbättringsmöjligheter i uppdragen, ska vi framföra dessa till kunden.  Goda kundkontakter med kundens önskemål och krav i fokus är av högsta prioritet!
 
 
Miljö
Vi strävar efter att minska vår miljöpåverkan genom att öka användningen av förnyelsebar diesel i den utsträckning det går. Vi försöker också minska vår energianvändning.
Vi ska ha utbytesprincipen i åtanke vid inköp och användning av kemikalier och avfall ska källsorteras.
 
​​​​​​​
Arbetsmiljö- och Brandskydd
I samråd med medarbetarna bedriver vi systematiskt arbetsmiljöarbete. Både arbetsledning och medarbetare har ansvar att medverka för bättre rutiner och säkrare arbetsmiljö. Genom information, skyddsronder, risk­bedömningar, tillbud- och avvikelse­rapportering försöker vi minimera antalet skador och olyckor.
Vår personal ska ha de utbildningar och behörigheter som uppdragen kräver.
Ny personal får introduktion i sitt arbete och stöd från ansvarig personal. Vi vill öka personalens välmående genom hälsokontroller och friskvård.

Läs mer

Om oss

Här finns vi

Jobba hos oss