Vår verksamhet

Vår företagsgrupp består av familjeföretag i fjärde generationen som idag är verksamma inom entreprenadområdena hamnverksamhet, transporter, skogsterminaler och försäljning. Vår erfarenhet inom dessa områden är både lång och gedigen och vi har också en hög teknisk kompetens. 
Våra kunder finns inom skogs- och massaindustrin, hamnar och återvinningscentraler i Sverige, Estland, Lettland och Litauen.

Transporter

Pålgårds Åkeri AB erbjuder transporter av papper samt returpapper till dagstidningar och timmer till pappersbruk och sågverk. Tunga specialtransporter utföres på beställning.

Inom hamnområdena utför vi transporter av ved och flis med specialbyggda fordon vars tågvikt kan uppgå till 140 ton.

Hamn- och terminalhantering

Pålgård & Söner Kran AB har utfört lastnings- och lossningsarbeten med mobila hamnkranar ända sedan 1970-talet. Idag bedriver vi den här typen av verksamhet vid ett 20-tal platser i Sverige och Baltikum. Terminalhantering sker också på flertalet platser. Ett normalår hanterar vi cirka 2 000 fartyg.

Vår maskinpark är alltid anpassad efter kundes behov. Inom vissa hamnområden bedriver vi transporter av flis för vidareförädling till pappersprodukter.

Baltikum

I början av 1990-talet utvidgade vi vår verksamhet till Baltikum. Etableringen startade i Estland för att senare vidareutvecklas till Litauen och Lettland. Företagens huvudsakliga verksamhetsområde i Baltikum är lastnings- och lossningsarbeten. Till detta används hydrauliska materialhanteringsmaskiner som finns i hamnar, på vedupplag och i terminaler. De varor som hanteras är timmer, träflis, sågvaror, spånskivor, torv, klinkers, koks, krita, raps, råmaterial av metall och gummi med mera. I Estland utför vi även tunga specialtransporter.

ScanBalt Crane AB

Vårt företag ScanBalt Crane AB, har en lång och bred egen användarerfarenhet av materialhanteringsmaskiner. Den erfarenheten har vi skaffat genom gedigen utvecklad kunskap inom området. I utbudet ingår ett brett program av hydrauliska materialhanteringsmaskiner och kranar för hamnar, byggsektorn och vedgårdar med mera. I konceptet ingår även ett eget nätverk för service och reparationer.

Tillverkning och försäljning

Vi tillgodoser kunders och egna behov genom att bedriva egen tillverkning. Detta sker i våra två modernt utrustade mekaniska verkstäder. En verkstad finns i Edsbro – Sverige och en i Viljandi – Estland.

I vår tillverkningsverksamhet utför vi hydraul-, el-, svets- och monteringsarbeten, svarvning och fräsning med mera. Exempel på det som tillverkas är timmerbankar för interntransporter av ved, polygrip-, flis- och bulkskopor, timmergripar, flak, vedordnare och containers.