Pålgårds Åkeri

Transporter med Pålgårds Åkeri

Vi utför huvudsakligen transporter av pappersrullar, returpapper samt transportering av timmer och massaved till pappersbruk och sågverk.

Volvo L220 med timmergrip

Timmerhantering på sågverk

Med hjälp av hjullastare, truckar och lastbilar hanterar vi rundvirke samt färdigsågade trävaror på ett antal sågverk runt om i Sverige.

Hamn- och terminalhantering med Sennebogen 870 M i Hargshamn

Hamn- och terminalhantering

Pålgård & Söner Kran AB har utfört lastnings- och lossningsarbeten med mobila hamnkranar ända sedan 1970-talet. Idag bedriver vi den här typen av verksamhet vid ett 20-tal platser i Sverige och Baltikum.

ISO 14001 Pålgård

Vi är certifierade enligt ISO 14001 och 9001

Vi arbetar ständigt med att se över och förbättra arbetssätt och processer för att minska vår negativa miljöpåverkan i vårt dagliga arbete. Som ett led i vårt miljöarbete är vi certifierade enligt ISO 14001 och 9001.