Här finns vi

Vi är idag verksamma på ca 20 platser runt om i Sverige och Baltikum.

Verksamhet i Sverige

Brista Värmeverk
Terminalhantering, flis- och avfallshantering

Edsbro
Åkeri, huvudkontor och verkstad

Falköping
Terminalhantering

Gruvöns Kaj
Terminalhantering, lossning och lastning av fartyg

Hallstaviks Pappersbruk
Terminalhantering, lossning av fartyg samt lossning och lastning av tåg

Hargshamn
Lossning av fartyg, fyllning av torv i containers samt lossning och lastning av tåg

Kastets Sågverk
Timmerhantering

Kvarnsvedens Pappersbruk
Terminalhantering och terminaltransporter

Mönsterås
Uthyrning av transportsystem

Norrsundet
Terminal och lagerhantering samt lossning av fartyg

Nyby Sågverk
Timmerhantering

Skutskär
Terminalhantering, interntransporter samt lossning av fartyg

Torsby
Tågterminalhantering

Verksamhet i Baltikum

Klaipeda (Litauen)
Terminalhantering och lastning av fartyg

Kunda (Estland)
Terminalhantering samt lossning och lastning av fartyg

Viljandi (Estland)
Mekanisk verkstad

Pärnu (Estland)
Timmer- och terminalhantering

Riga (Lettland)
Timmer- och terminalhantering samt lossning och lastning av fartyg