Områden

Hamn- & terminal­hantering

​​​​​​​

​​​​​​​Vi har utfört lastnings- och lossningsarbeten med mobila hamnkranar sedan 70-talet. Vi konstruerar och tillverkar specialtransporter.

Transport



​​​​​​​​​​​​​​Vi erbjuder transporter inom skogs- och massaindustrin, återvinning samt bränsle såsom avfall och flis. Vi utför även andra typer av transporter med bl.a kranbil.

SmoothGrab



Plastade balar är känsliga mot yttre påverkan. För att minimera skador på plasten som skulle kunna leda till defekter på balarna har vi utvecklat SmoothGrab.