Vår historia

Vi får flytta oss tillbaka till 1930-talet då egenföretagaren Evert Pålgård, startade ett åkeri med 2 st lastbilar, en Ford och en Opel. Med dessa bilar utförde han transporter av ved, tegel, gödning, grus, spannmål med mera.

Efter hand utökas verksamheten med transporter av pappersrullar från Hallstaviks Pappersbruk till Dagens Nyheter i Stockholm. Med tiden behövdes ytterligare en lastbil, samtidigt som man nu även hade en timmerbil i verksamheten.

Broschyr för Pålgård MHW 450

Egenkomponerade kranar

Under 1960-talet tar sonen Ingemar Pålgård över rodret och i början av 1970-talet börjar företaget lossa och lasta timmer på vedupplaget i Kornsta, tillhörande Hallstaviks Pappersbruk. Till sin hjälp hade man en amerikansk kran av märket Koehring.

Under 1970-talet utvecklades kranverksamheten och man började bygga om och anpassa grävmaskiner av märket Åkerman till kranar. 1978 lyfter man ur kranverksamheten från Åkeriet och bolaget Pålgård & Söner Kran AB föds.

Klicka på bilden här till vänster för att se en broschyr för Pålgård MHW 450 (Material Handling Wheeler).

Baltikum och sågverk

Företaget fortsätter utökas successivt och under 1980-talet tar Ingemars söner, Michael och Jarl “Peppe” Pålgård över. I början av 1990-talet expanderar verksamheten till Baltikum. Etableringen startar i Estland för att senare vidareutvecklas till Litauen och Lettland. Här utförs nu lastning- och lossningsarbeten i form av timmer, flis, torv, råmaterial, gummi med mera med hjälp av hydrauliska materialhanteringsmaskiner. Arbetsplatserna är hamnar, vedupplag och terminaler.

Under 2000-talet utökas verksamheten även till sågverk runt om i Sverige där arbetsuppgifterna består av hantering av rundvirke med hjullastare, truckar och lastbilar.

Idag

Vi är idag ca 120 medarbetare som tillsammans med ca 100 maskiner och lastbilar utför arbeten i hamnar, pappersbruk och sågverk runt om i Sverige. Verksamheten i Baltikum sysselsätter ca 80 medarbetare. Nu är även en fjärde generation Pålgårdare aktiva inom företagen.